Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.  Dette er viktig for oss i L/L Setesdal Bilruter, og i våre kontakter må alle leverandører forplikte seg til å følge åpenhetsloven.L/L Setesdal Bilruter er et konsern som driver med persontransport og noe godstransport, samt tilhørende verkstedtjenester i Norge.  Hovedtyngden av aktiviteten er persontransport vunnet gjennom anbudskonkurranser utlyst av det offentlige.

L/L Setesdal Bilruter ønsker å være aktive i utviklingen innenfor mobilitet der kollektivbransjen har en vesentlig rolle.  Konsernet har ca. 350 ansatte, og hovedkontoret er på Evje.

L/L Setesdal Bilruter og åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles åpenhetsloven.  Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuelle negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Slik arbeider vi med åpenhetsloven

Alle våre leverandørkontakter krever at leverandør forplikter seg til å følge åpenhetsloven.  Våre prinsipper for leverandøratferd (etiske retningslinjer for våre leverandører) inngår i alle leverandøravtaler vi inngår.  Her stiller vi konkrete krav til leverandør og dennes egen leverandørkjede.

Vi jobber kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede.  Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold.  Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats.

Spørsmål

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel, og hvordan vi etterlever åpenhetsloven, kan du kontakte oss på e-post: 

adm@sbr.no

[Tilbake]
Levert av Austad | Design: Else Berit Bø | Powered by Makeweb 4.1